Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bigfoot Partyverhuur 

Adres: Botter 43-19, 8243 JD  LELYSTAD
Tel: 06 – 11366565
Mail: info@BigfootPartyverhuur.nl
BTW nr.: NL130011113B01
KVK nr.  53425332

Artikel 1 Overeenkomst:
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst genoemde producten, welke is gesloten tussen Bigfoot en u.

Artikel 2 Huurprijs:
De huurprijs voor de attractie dient (tenzij anders schriftelijk overeengekomen) voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21 % BTW. ( mits anders aangegeven ) De huurperiode staat vermeld in de overeenkomst tussen Bigfoot en u. Indien de datum en of tijden worden overschreden is de huurder aan de verhuurder een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd, gelijk aan de te vervallen huur termijnen.

Artikel 3 Geldig legitimatie:
De huurder is verplicht de legitimatie aan de verhuurder te tonen hier word een kopie van gemaakt.

Artikel 4 Ophalen en retourneren van de attractie:
Indien de huurder de attractie komt ophalen is de huurder zelf verantwoordelijk voor het terugbrengen van de attractie. In de overeenkomst staat op welke plek en tijdstip de attractie kan worden opgehaald en teruggebracht..

Artikel 5 Bezorgen:
Indien er een bezorging overeengekomen is wordt de attractie op de juist geleverde dag en tijdstip afgeleverd en weer opgehaald dit staat vermeld in de overeenkomst. De attractie kan door heel Nederland bezorgd worden, maar vind uitsluitend plaats op de begane grond. De huurder dient er voor te zorgen dat iemand op de afgesproken bezorgdag en tijd aanwezig te zijn. Indien de huurder in gebreke is gebleken, houdt de verhuurder zich recht op terug mee te nemen van de attractie. De hiervoor gemaakte kosten zijn voor de rekening van de huurder. De bezorgkosten staan vermeld op de website www.BigfootPartyverhuur.nl

Artikel 6 Zorg en aansprakelijkheid voor schade:
Voor schade of letsel die de huurder aan derden, direct of indirect, ingevolge van gebruik van de gehuurde attractie veroorzaakt is de verhuurder niet aansprakelijk. Voor het gebruik van de attractie is men verplicht de bijgeleverde handleiding te volgen die op het kussen staat vermeld. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aangebracht aan het gehuurde materiaal tussen het moment van afhalen of bezorgen van het materiaal en het moment van het terugbrengen of ophalen van het materiaal. Geconstateerde schade word direct of achteraf aan de huurder in rekening gebracht. Dit geldt ook voor vermissing.
De door huurder gehuurde materialen worden schoon en in goede staat geleverd en ook weer afgeleverd.
Wordt hier niet aan voldaan dan kan de verhuurder hier schoonmaakkosten en gederfde inkomsten van het te verhuren object in rekening brengen. Reparatiekosten aan het gehuurde materiaal zullen aan huurder worden doorberekend.
De huurder is verplicht om elke schade en elk gebrek aan het gehuurde materiaal te melden. Zonder toestemming van Bigfoot mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde materialen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder recht op vervanging van het betreffende materiaal gedurende de duur van de overeenkomst. 

Artikel 7 Annuleringsvoorwaarden:
Bij annulering van 7 dagen of minder voor de huurdatum wordt 50 % van de huurprijs is rekening gebracht.||
De verhuurder kan ten aller tijden de huurovereenkomst ontbinden zonder opgave van reden.

Artikel 8 Beperking gebruik:
Het is niet toegestaan het gehuurde object voor commerciële doeleinden te gebruiken, mits anders is overeengekomen. De huurder mag geen veranderingen aan het gehuurde object toebrengen. het beplakken, beschilderen of op een andere wijze het bewerken van het gehuurde object is niet toegestaan.

Artikel 9 Vrijwaring voor schade:
De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, welke mocht uitvloeien uit het gebruik van het gehuurde object.

Artikel 10 Betreden op eigen risico:
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of letsel. De attractie betreden is geheel op eigen risico.

Artikel 11 Weeromstandigheden:
De verhuurder behoudt het recht om bij zeer slechte weersomstandigheden de huurovereenkomst te annuleren, zonder dat de huurder een schadevergoeding kan invorderen. De door de verhuurder ontvangen bedragen zullen worden terugbetaald. Bij verandering van de weersomstandigheden tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk, bij afwezigheid van de verhuurder, tot al dan niet staken van het gebruik van het springkussen.

Artikel 12 Ontbinding:
Indien de huurder zich niet aan de bovenstaande verplichting houdt kan de verhuurder ten alle tijden de huurovereenkomst ontbinden.